HEMNYHETERDOKUMENTKARTAÖVRIGT

Välkommen till Flugsnapparvägens Samfällighet

Kalendarium 2019

31/3 Årsstämma
27/4 Vårstäddag (lördag)
13/10 Höststäddag (söndag)
Samfälligheten ligger i Ösbydalen på Värmdö strax söder om Gustavsberg. Totalt ingår 40 hus, fördelade på 10 radhuslängor.
Här på vår hemsida får du information om samfälligheten som du behöver för att känna till hur vi tillsammans får våra gemensamma intressen att fungera – liksom våra stadgar, vem som sitter i styrelsen, läsa årsmötens protokoll m.m. Du kan även se vilka gemensamma aktiviteter som är planerade och vad som är senaste nytt.
Hoppas du får nytta och glädje av vår hemsida.

Städdag Söndagen den 13 Oktober 2019

Välkomna till trevlig gemensam städdag söndagen den 13 Oktober, mellan 10 och 13. Avslutas med korvgrillning.
Emaila om det är något som ni tycker bör åtgärdas den här dagen, förutom det som vi brukar göra.
Container är beställt men var uppmärksam på att det INTE får slängas:
• Elektronik
• Färg och farliga vätskor
• Tryckimpregnerat trä
• Däck eller däck o fälg

Karta

Ösbydalen

Ösbydalen består av flera små föreningar. Vår samfällighetsförening heter Flugsnapparvägens Samfällighetsförening med organisationsnummer 717906-9682 och som förvaltar VÄRMDÖ ÖSBY GA:18 bestående av 40 hus.
Det som förvaltas och som varje husägare betalar avgift till samfälligheten för, är vägar - vatten - sopor - TV – förbrukning av el/belysning utomhus, våra gemensamma ytor som parkering mm – grönområden. Avgiften är cirka 1000 kr/mån och måste betalas till bankgiro 5762-2094. Du får en faktura via e-post. Det är därför viktigt att du lämnar din e-postadress till vår kassör. Har du inte tillgång till en dator får du självklart fakturan via posten.
Den förening som har det övergripande ansvaret för våra gemensamma ytor heter Ösbydalens Samfällighetsförening. De har det övergripande ansvaret inför gemensamma ytor inom Ösbydalen och är sammankallande inför gemensamma upphandlingar för vägunderhåll, snöröjning mm. Varje samfällighet tecknar dock sina egna avtal. För underhållet på våra gemensamma ytor betalar alla hushåll sin andel till Ösbydalens Samfällighet vilket blir en kostnad om cirka 1300/år/hus.

Sopor

Soprum finns vid parkeringen. Där får du endast kasta hushållssopor, inget annat. Inga el-artiklar, eller annat farligt avfall får finnas i hushållssoporna. Annat avfall måste du själv köra till återvinningscentralen i Hemmesta, Kovik eller Ingarö. Soprummet töms en gång i veckan.

Parkering

Varje hus har en egen parkeringsplats. Dessutom finns ett fåtal gästparkeringar mittemot hus nr 2-10.

Kabel-TV

Kabel-TV är upphandlad av samfälligheten och levereras av Comhem. Kostnaden för deras basutbud ingår i månadsavgiften till samfälligheten och kan inte förhandlas bort.

Lokaler

Det finns 2 stycken cykelförråd som du kan använda. Därutöver finns ett förråd med lite trädgårdsredskap som vi använder vid våra städdagar, och som omnämns som "garaget".

Utemiljö

Alla hjälps åt att hålla rent och snyggt i hela området. Kasta inget på marken. Det hör till vårt område. Du får gärna klippa gräset även utanför din egen tomt. Om alla hjälps åt blir det så mycket trevligare.

Kompost

Man kan lägga mindre trädgårdsavfall bakom boulebanan mot skogen. Däremot måste större trädgårdsavfall som större grenar, buskar mm köras till återvinningen.